ช่องทางการติดต่อ

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน

ตลาดหมู เอ็ม เค เปิดให้บริการ 38 สาขา❗️

1.สันทราย  ☎ 082-619-4472  เปิดให้บริการเวลา 05.00-19.00 น. 

2. ช้างเผือก  ☎ 064-493-8860  เปิดให้บริการเวลา  05.00-19.00 น.

3. แม่แตง  ☎ 090-319-5516  เปิดให้บริการเวลา  05.00-19.00 น.

4. แม่ริม  ☎ 091-851-6378  เปิดให้บริการเวลา 04.00-19.00 น.

5. เจดีย์แม่ครัว  ☎ 091-853-8237  เปิดให้บริการเวลา 05.00-19.00 น.

6. หางดง  ☎ 064-348-8713  เปิดให้บริการเวลา 04.00-19.00 น.

7. ทุ่งเสี้ยว  ☎ 090-316-7863  เปิดให้บริการเวลา 04.00-19.00 น.

8. สันป่าตอง  ☎ 091-853-6183  เปิดให้บริการเวลา 04.00-20.00น.

9. จอมทอง  ☎ 095-685-5152  เปิดให้บริการเวลา 05.00-19.00น.

10.สาขาเชียงดาว  ☎ 095-685-5481  เปิดให้บริการเวลา 04.00-19.00น.

11. สาขาพร้าว  ☎ 096-681-7376  เปิดให้บริการเวลา 04.00-19.00น.

12. สาขาแม่โจ้  ☎ 091-852-2507  เปิดให้บริการเวลา 04.00-20.00น.

13. สาขาสันกำแพง  ☎ 095-442-5469  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

14. สาขาหนองหอย  ☎ 096-696-1597  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

15. สาขาดอยสะเก็ด  ☎ 095-698-6424  เปิดให้บริการเวลา 06.00-19.00 น.

16. สาขาอุ๊ยทา  ☎ 064-346-9169  เปิดให้บริการเวลา 06.00-20.00 น.

17. สาขาแม่วาง  ☎ 064-346-8289  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

18. สาขากาดก้อม  ☎ 095-684-5924  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

19. สาขาแม่คือ  ☎ 082-341-8668  เปิดให้บริการเวลา 06.00-20.00 น.

20. สาขาฮอด  ☎ 095-698-5486  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น. 

21. สาขาป่าเหมือด  ☎ 064-346-8896  เปิดให้บริการเวลา  05.00-20.00 น.

22. สาขากาดเมืองใหม่  ☎ 064-346-9194  เปิดให้บริการเวลา 05.00-19.00 น.

23. สาขาน้ำโท้ง  ☎ 096-681-5296  เปิดให้บริการเวลา 06.00-20.00 น.

24. สาขาศรีบุญยืน  ☎ 096-682-7969  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

25. สาขากาดสามแยก  ☎ 096-681-4285  เปิดให้บริการเวลา 06.00-20.00 น.

26. สาขาแม่เหียะ  ☎ 096-692-9727  เปิดให้บริการเวลา 06.00 น.-20.00 น.

27. สาขาหนองยาว  ☎ 096-693-1757  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

28. สาขาหนองกระทิง  ☎ 096-693-1842  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

29. สาขาเวียงป่าเป้า  ☎ 096-681-1943  เปิดให้บริการเวลา 04.00-20.00 น.

30. สาขาวังเหนือ  ☎ 096-693-2134  เปิดให้บริการเวลา 04.00-20.00 น.

31. สาขาแม่ขะจาน  ☎ 096-693-2185  เปิดให้บริการเวลา 04.00-20.00 น.

32. สาขาฝาง  ☎ 096-693-1836  เปิดให้บริการเวลา 04.00-20.00 น.

33. สาขาแม่สรวย  ☎ 096-982-7439  เปิดให้บริการเวลา 05.00-20.00 น.

นึกถึงเนื้อหมู ต้อง “ตลาดหมู เอ็ม เค”

ฝากข้อความหาเรา

34.สาขาไชยปราการ ☎ 081-246-4354 เปิดให้บริการ 04.00 – 19.00 น.

35.สาขากาดธานินทร์ ☎ 095-168-2163 เปิดให้บริการ 06.00 – 20.00 น.

36.สาขาปาย ☎ 095-345-1439 เปิดให้บริการ 04.00 – 19.00 น.

37.สาขาลี้(ลำพูน)096-125-3462 เปิดให้บริการ 03.00 – 20.00 น.

38.สาขาแม่อาย096-125-2842 เปิดให้บริการ 03.00 – 19.00 น.

Close Menu
×
×

Cart